Mgr. Dominika Kinštová

Mgr. Dominika Kinštová
Vzdělání:

V r. 2005 absolvovala magisterské studium Fyzioterapie na FTVS UK

Kurzy:

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie)
Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
Akrální koaktivační terapie (ACT)
SM systém – metoda spirální stabilizace a mobilizace páteře
Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy
Funkce, diagnostika a terapie hlubokého stabilizačního systému