Mgr. Korandová Marie, Cert. MDT

Mgr. Marie Korandová, Cert. MDT
Vzdělání:

FTVS UK Praha, obor Fyziotetapie,

Kurzy:

2005 Základy čínské medicíny, Praha
McKenzie Institute, Česká republika
2013 Mechanická diagnostika a terapie – bederní páteř
2014 Mechanická diagnostika a terapie – krční páteř hrudní
2014 Mechanická diagnostika a terapie – Rozšíření pro bederní páteř a dolní končetiny
2014 Workshop: Vertebrogenní kloubní problematika
2015 Mechanická diagnostika a terapie – rozšíření pro krční, hrudní páteř horní končetiny
2015 Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých, CKP Dobřichovice
2016 Certifikovaná zkouška z MDT – mechanické diagnostiky a terapie, McKenzie Institut, Praha

Osvědčení:

2014 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu